Hovedtallene fra statsbudsjettet ble publisert klokka 8 fredag, mens budsjettforslaget blir lagt fram klokka 9. Basert på nøkkeltallene anslås det å ha et nokså nøytralt vekstbidrag til norsk økonomi.

Som andel av oljefondet, utgjør oljepengebruken i år 2,7 prosent – godt under handlingsregelens anbefaling om å holde seg under 3 prosent.

– Regjeringen har klart å finne rom for nødvendige utgifter som følger av den ekstraordinære situasjonen vi nå står i, innenfor en samlet ansvarlig ramme, skriver Finansdepartementet i pressemeldingen.

I budsjettforslaget for 2023 foreslo regjeringen å bruke 316,8 milliarder oljekroner. Dette ble økt med rundt 56 milliarder kroner, til 372,6 milliarder kroner, i revidert budsjett i mai i år.

NTB