Det varsler selskapet på egne nettsider.

– Gjennomsnittlig økes prisene på våre billetter med 3,7 prosent i 2023. Dette er adskillig lavere enn den ordinære prisveksten i samfunnet, skriver AKT.

I tillegg er AKT gjennom statsbudsjettet tildelt 20 millioner kroner til reduserte priser, øremerket kristiansandsområdet.

Gir rabatt på mobilkjøp

– Prisjusteringen ellers har generelt fokus på at det fortsatt skal være mer lønnsomt å forhåndsbetale reisen, fremfor å kjøpe enkeltbillett hos sjåfør.

På enkeltbilletter vil rabatten på mobilbillett og reisepenger utgjøre tilnærmet 40 prosent av prisen for billetten kjøpt om bord.