Flere hundre kvadratmeter svidd av da bål kom ut av kontroll