Universitetet i Agder (UiA) og Universitetet i Stavanger (UiS) har søkt Nokut om å få opprette profesjonsstudium i psykologi, skriver Khrono.

Begge universitetene har fått avslag – UiS fikk avslaget i november, mens UiAs avslag ble kjent torsdag. Samtidig fikk UiA også avslag på masterutdanning i rettsvitenskap.

– Vi tar avslaget til etterretning og vurderer nå hva som er de neste stegene på vei mot psykologiutdanning på UiA, sier rektor Sunniva Whittaker, til UiAs nettsider.

Hovedutfordringen er fagmiljøets bredde på universitetene, ifølge rapporten fra en sakkyndig komité.

- Psykologiutdanningen er sårt tiltrengt i regionen og vi har et samlet Agder bak oss i dette arbeidet. Vi mener vi kan etablere en god psykologiutdanning ved UiA, men det er krevende å starte nytt når fagmiljøet og omfanget av forskning vurderes ut fra samme krav som de som har drevet utdanningen i flere tiår, mener Whittaker, ifølge UiA.no (NTB)