Har fått en plutselig og voldsom pågang av svært syke pasienter

foto