Fortvilte foreldre vurderer skolebytte for mobbeutsatt elev