Slik skal kuldetolerante grønnsaker bidra til økt vekst