Byen trenger et nytt svømmeanlegg, og da må campusområdet veie tungt

foto