Samarbeider om en førjulsbutikk i et av de tomme sentrumslokalene

foto