Foreslår å bygge ny E18 i bro over Frivolddalen

foto