Samler folk for å slå ring om Fjære kirke etter ødeleggelsene