Her vedtar de å flytte ungdomsskoleelevene fra Fjære til Fevik og å legge ned Tønnevoldskogen barnehage

foto