Her jobber nå kommunen for å bygge ut bredbånd

foto