Innbyggere må koke vannet sitt etter funn av e.coli