Over 8.000 har registrert seg for vaksinering. I dag settes det 110 doser