KRISTIANSAND: – Vi tenker at dette er en kul plassering for oss i og med vi har produksjon i Kristiansand allerede, sier daglig leder Alf Olav Øye i Homborsund Bryggeri AS, som eier Qvart Ølkompani.

1. desember I fjor overtok Kristiansand Næringsselskap (Knas) den 18,2 mål store CB-eiendommen fra Hansa Borg Bryggerier.

Nå jobber de med å få på plass virksomhet som kan gagne byen Kristiansand og bydelen Grim.

Bygningen midt i bildet skal etter planen romme utsalg for mikrobryggeri bak mursteinsfasaden, med pub på hjørnet mot venstre. Den lave bygningen nærmest til venstre skal være mikrobryggeriets produksjonslokale. Den store, åpne plassen skal bli et torv med uteservering, møblering, beplantning og scene. Foto: Vegard Damsgaard

Har sendt ut forslag til leieavtaler

Knas er i samtaler med flere potensielle leietakere.

– Vi har sendt ut noen avtaleforslag, blant dem til et mikrobryggeri, med forbehold om at vi lander dagligvareforretningen. Hvis ikke må vi tenke annerledes om leiepriser, sier Knas-direktør Jan Omli Larsen til Fædrelandsvennen.

Jan Omli Larsen

Direktør i Kristiansand Næringsselskap

Fra før har de landet en avtale med Coop om etablering av en Extra-butikk, med forbehold om politisk godkjenning. Avtalen har sju års varighet, med opsjon på ytterligere tre år.

Innen et par-tre uker sender de søknad til plan og bygg om midlertidig bruksendring av lagerlokalene. Etter ombygging kan Extra-butikken åpne rundt juletider, hvis politikerne gir klarsignal.

Dersom Coop flytter inn gir det en helt annen frihet på resten av CB-tomta, ifølge Knas-sjefen. Da er han trygg på at avtalen med det nye bryggeriet går i boks.

– Hvis vi lander dagligvaren, landes avtalen. Hvis ikke kan det bli for dyrt, og vi må leie arealene ut til lager, sier Jan Omli Larsen.

– Er det stor interesse for lager?

– Så sentrale lager, det tror jeg nok. Men det er ikke noe for bydelen og byen, ærlig talt, svarer Knas-sjefen, som er styreleder for det nyetablerte selskapet Setesdalsveien 17 AS.

Denne lagerbygningen skal isoleres og innredes for Extra-butikk. Foto: Vegard Damsgaard

Bryggeri i stor vekst

Selskapet betalte om lag 115 millioner kroner for bryggeritomta. Det betyr om lag 10 millioner kroner i årlige finans- og driftskostnader, har Knas tidligere opplyst til politikerne.

– Det er en forutsetning at vi får igjen kontantstrømmen med dagligvarer. Da kan vi tenke veldig annerledes om mikrobryggeri, kultur og byliv i forhold til inntekter, understreker Jan Omli Larsen.

En ny illustrasjon av CB-tomta viser at mikrobryggeriet skal deles inn i tre atskilte lokaler: Produksjonslokale, salgslokale, samt pub med skjenking. Utenfor puben skal det bli plass til uteservering, med gode solforhold.

Illustrasjon av det som kan være framtidas CB-tomt. Foto: Asplan Viak

– Vi er i dialog med Knas, og kan vel si at vi vurderer det. Men ingenting er oppe og avgjort, understreker daglig leder Alf Olav Øye i Homborsund Bryggeri.

Det Grimstad-baserte mikrobryggeriet kjøpte Qvart Ølkompani AS i 2020, og har siden brygget mesteparten av ølet i deres lokaler på Lund i Kristiansand.

Det nærmer seg nå 100.000 liter i årlig produksjon. Det meste går til restaurantmarkedet i Agder og Oslo, resten til dagligvare og Vinmonopolet.

Daglig leder og største eier Alf Olav Øye i Homborsund Bryggeri er positiv til CB-tomta. Foto: Jacob J. Buchard (arkivfoto)

Bondens marked

På sørsida av puben planlegges et torvområde med en liten scene. Nærmest gravlunden skal avtalen med Kulturbryggeriet forlenges, etter planen.

Nord for puben, ut mot riksveien, er det et område som er tiltenkt Bondens marked, der du kan kjøpe mat direkte fra bonden.

– Dette hadde vært veldig spennende å få til, med et litt mer permanent opplegg enn det som foregår på Torvet. Men de har også veldig liten betalingsevne, sier Jan Omli Larsen i Knas.

Midt i bildet ses arealet som kan bli Bondens marked. Foto: Vegard Damsgaard

I det lave bygget nærmest kirkegården har Hansa Borg Bryggerier ett års opsjon på et lokale til å formidle områdets historikk. Men det er høyst usikkert om de benytter opsjonen.

20. juni blir det innbyggermøte på CB-tomta. Beboere på Grim har tidligere sagt at de vil ha kultur og møteplasser, ikke bare kapital. Og at Grimsbekken må opp i dagslys, den passerer i dag under de planlagte dagligvarelokalene.

Reparatørbransjen og Bymisjonen er andre aktører som er blitt lansert som aktuelle for etablering på tomta. Det samme er vogner med streetfood.