Får gode skussmål: – Har etablert noe virkningsfullt