– Tror det er stort behov for denne typen butikker, særlig etter koronapandemien