Kommunalt selskap anmeldt for brudd på taushetsplikten