Lege, sexolog og professor Esben Esther Pirelli Benestad risikerer å miste autorisasjonen som lege. Bakgrunnen for saken er blant annet en bekymringsmelding som er sendt til Statsforvalteren i Agder.

Benestad skal blant annet ha unnlatt å henvise pasienter til Rikshospitalet, skriver Fædrelandsvennen.

– Atter en gang er jeg under angrep. Dette har pågått i 20 år. Men jeg får aldri noen virkelig faglig begrunnelse. Det er slitsomt. Mange blir fornøyde hvis jeg forsvinner. Noen sier at sånne som meg ikke finnes, andre mener at vi ikke får bruke det toalettet vi ønsker, sier Benestad, sier Benestad til FVN.

Fylkeslegen svarer

I sommer sendte Statsforvalteren i Agder et brev til helsetilsynet, med anmodning om vurdering av reaksjon, jamfør helsepersonelloven.

– Vår begrunnelse var basert på en helhetsvurdering av tidligere tilsynssaker, samt fire tilsynssaker av nyere dato. Sakene dreier seg blant annet om behandling av pasienter med kjønnsinkongruens, rekvirering av vanedannende legemidler, informasjonsplikt og journalføring, uttaler fylkeslege Aase Aamland til Fædrelandsvennen.

– Vil ikke mine pasienter vondt

Benestad skal ha unnlatt å henvise pasientene sine til Rikshospitalet. Det møter hen nå kritikk for.

– Ja, jeg vil ikke mine pasienter så vondt. Jeg har bedre kompetanse enn dem på dette feltet, det er bare å sammenligne cv-ene. Dessuten er det meningsløs lang ventetid ved Rikshospitalet. Det er også pasienter som ikke vil til Rikshospitalet av ulike årsaker, sier Benestad til FVN.