Slik gjorde lokale næringsdrivende det i fjor

foto