Opplevde kritisk situasjon da kamerat var klar for å avslutte livet