– Dette forslaget vil bedre arbeidsvilkårene for fastlegene

foto