Ferske februar-tall fra Nav viser at 142 menn og 71 kvinner er registrert som arbeidsledige i Grimstad

Dette utgjør 1,8 prosent av arbeidsstyrken, som er på nivå med januar, men 0,3 prosent ned fra samme måned i fjor.

Marginal nedgang

Det er ellers små endringer i ledighetstallene for Agder.

Fredag 3. mars var 5 188 personer registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder.

- Det er 34 færre enn forrige måned. Samtidig er det nå 39 flere registrerte permitterte enn i januar, sier direktør i NAV Agder, Øyvind Vedal.

2 971 personer er registrert som helt ledige hos NAV i Agder. Det utgjør 1,9 prosent av arbeidsstyrken. I Norge er 1,9 prosent av den samlede arbeidsstyrken helt ledige. Antall helt ledige i Agder har blitt redusert med 138 personer siste måned.

Grimstad ligger dermed tett opp mot fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet for februar.

Godt arbeidsmarked

1 406 personer er nå registrert som delvis ledige arbeidssøkere, dette er 50 flere enn forrige måned. Totalt var dermed 5 188 personer, eller 3,3 prosent av arbeidsstyrken, registrert som arbeidssøkere hos NAV Agder.

359 av helt ledige er 359 permitterte, og det samme gjelder 348 av de delvis ledige. Til sammen er 707 personer permittert. Dette utgjør 0,5 prosent av arbeidsstyrken og er en økning på 39 personer fra januar.

-Ledigheten i Agder endrer seg lite, men flere helt ledige har i februar begynt å jobbe litt eller startet i tiltak. Arbeidsmarkedet i Agder er fortsatt godt for de som ønsker seg inn i jobb, og vi merker i mindre grad enn forventet reaksjoner i arbeidsmarkedet knyttet til den økonomiske usikkerheten som preger oss, sier Øyvind Vedal.