Gir grønt lys for nye boliger, men krever noe i retur