Henla saken om skadeverk i Grimstad kirke – ble beordret til å ta ut tiltale