Fortsatt høye konsentrasjoner av enkelte miljøgifter i Vikkilen

foto