Flere skoler og barnehage er smitteberørt på nytt

foto