Slik illustrerer Nye Veier en E18-bro i Grimstad

foto