– Skolen må ta inn over seg at elevene ikke lengre kan sitte i klasserommene og se på at verden går til helvete

foto