Avviser at Nilsen har "kjøpt" større byggehøyde med strandplanene i Bioddgaten

foto