Kuttet Naturmurs betongbot til 10.000 kroner

foto