Folk strømmet til for å høre på Vebjørn og Aune Sand