Foreslår å flytte fiskemottaket og bygge ut i stort omfang