Må øke bemanningen i brannvesenet som følge av stor befolkningsvekst

foto