Rykket ut etter melding om innbrudd og tyveri

foto