Tilfeldigheter gjorde at dette ikke ble en storbrann