Politiet: Gjerningspersonene er identifisert og straffesakene oppklart

foto