Foreslår å samlokalisere brann, politi og ambulanse

foto