Svært varierende sykefraværstall i de kommunale barnehagene

foto