Skjær ved Valøyene og i Hampholmsund blir merket

foto