Regjeringen la tirsdag frem sitt forslag til nytt inntektssystem og opplegg for kommuneøkonomien i 2025. Grimstad kommune får 19 millioner kroner mer i 2025. Deretter vil det årlige beløpet utgjøre 10 millioner.

Nytt inntektssystem: Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (Ap) og Gro-Anita Mykjåland (Sp). Begge valgt fra Aust-Agder  Foto: Pressefoto

Stor forskjell i inntektene

− Det har vært nødvendig å få på plass et nytt inntektssystem for kommunene. Alle kommunen skal yte de samme tjenestene, men det er for stor forskjell i inntektene mellom kommunene. Derfor ønsker denne regjeringen en mer rettferdig fordeling mellom kommunene, sier Tellef Inge Mørland (Ap), stortingsrepresentant for Aust-Agder, i en pressemelding.

– Satse på en god skole

− Vi vet at Grimstad kommune har store oppgaver å løse, samtidig som kommuneøkonomien er stram. Med dette forslaget, får man bedre muligheter for å satse på en god skole og eldreomsorg i kommunen. Dette løser ikke alle utfordringer kommunen står oppe i, men viser en regjering som vil satse på fellesskapets løsninger, sier Gro Anita Mykjåland (Sp), stortingsrepresentant for Agder, i pressemeldingen.

Saken skal avgjøres i Stortinget.