Klare for nasjonal finale i en helt spesiell konkurranse