Kraftig økning i antall permitterte og ledige

foto