Justerer fordelingen: Grimstad mister noen av sine vaksiner