Vil droppe bomanlegget til 2,1 millioner og montere parkeringsautomater igjen

foto