Har mottatt første forsyning med vaksineutstyr

foto