– Erfaringen viser at det tar lang tid å gjenopprette tillit

foto