Busspassasjer smittet, ber andre passasjerer om å teste seg