Det nye studiet koster 30.000 kroner semesteret, men ble raskt fylt opp